Концепт мама

Рекоа за книгата „Концепт мама”

„Во периодов, кога на македонскиот пазар, во книжарниците, нема доволно книги на македонски јазик, „Концепт мама“ е вистинското четиво за една македонска трудница и идна мајка. Преку неа секоја жена тивко и лесно ќе навлезе во тајните на бременоста и мајчинството, и полека и сигурно ќе ги доживува месеците сè до главниот момент на породувањето. А потоа… потоа настануваат многу неочекувани ситуации – зошто плаче малото бебе, кога и колку да јаде, што да јаде? Одговор на сите овие и многу други, а слични прашања ќе најде секоја жена во ова прекрасно конципирано дело.”

д-р м-р Симонида Котларова Попоска

„Во однос на стручниот дел од книгата релевантен на мојата област, можам јасно да потврдам дека сите изнесени податоци, совети и факти се во согласност со современата медицинска теорија и пракса. Особено ме радува фактот што авторката се обидува да ги доближи најновите светски трендови во Македонија.

Како што веќе спомнав, можеби една од најголемите придобивки на оваа книга се основните информации за родителите:

– кога треба, а кога не треба да го доведат своето дете на лекар;

– што да прават во случај на незгода;

– како да даваат прва помош;

– како преку здрава исхрана да обезбедат здраво и спокојно растење на своите чеда.”

д-р Никола Филев

You Might Also Like

Нема коментари

    Коментирај