Browsing Tag

нордиски земји

Концепт мама

КОНЦЕПТ МАМА РЕЧНИК: Латеродители

 

Терминот или феноменот latteparents е воведен во Нордиските градови и се користи да опише родители кои со количките и бебињата седат во кафулиња и пијат високо квалитетни кафиња – живеат и практикуваат модерен урбан стил (за попрецизно дефинирање на термините латетатко и латемајка, како и нивните разлики може да прочитате во Поглавјето 13. Латеродители: град за родители во книгата Концепт мама). Латетатковците го градат урбаниот пејсаж на Нордиските градови и зборуваат за голема општествена промена како и за капацитетот на еден град да ги смести родителите како активни учесници во секојдневието на градот. Латетатковците се директен резултат на Шведското породилно отсуство, едно од најпрогресивните во светот. Шведската власт одредува родителите од двата пола да имаат 480 дена (16 месеци) платено породилно отсуство и 80% од платата која ја земале претходно. Дополнително на тоа имаат бонуси за близнаци и е задолжително татковците да земат дел од породилното отсуство. Деновите можат да се искористат додека детето наполни 8 години. (Види повеќе на: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/sweden-is-apparently-full-of-latte-dads-carrying-toddlers-and-its-a-sign-of-critical-social-change/).

Продолжи со читање