Browsing Tag

речник

Концепт мама

КОНЦЕПТ МАМА РЕЧНИК: Латеродители

 

Терминот или феноменот latteparents е воведен во Нордиските градови и се користи да опише родители кои со количките и бебињата седат во кафулиња и пијат високо квалитетни кафиња – живеат и практикуваат модерен урбан стил (за попрецизно дефинирање на термините латетатко и латемајка, како и нивните разлики може да прочитате во Поглавјето 13. Латеродители: град за родители во книгата Концепт мама). Латетатковците го градат урбаниот пејсаж на Нордиските градови и зборуваат за голема општествена промена како и за капацитетот на еден град да ги смести родителите како активни учесници во секојдневието на градот. Латетатковците се директен резултат на Шведското породилно отсуство, едно од најпрогресивните во светот. Шведската власт одредува родителите од двата пола да имаат 480 дена (16 месеци) платено породилно отсуство и 80% од платата која ја земале претходно. Дополнително на тоа имаат бонуси за близнаци и е задолжително татковците да земат дел од породилното отсуство. Деновите можат да се искористат додека детето наполни 8 години. (Види повеќе на: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/sweden-is-apparently-full-of-latte-dads-carrying-toddlers-and-its-a-sign-of-critical-social-change/).

Продолжи со читање

Концепт мама

Концепт мама речник: Колострум – најчудесната материја позната на човекот

Од бременоста до денес постои нов речник од зборови и расветлување на митови кои ми се случија токму заради станувањето мајка, родител. Од таа причина решивме на Концепт мама да почнеме да споделуваме зборови и нивниот поширок контекст, односно полека да изградиме заедно со вас Концепт мама речник. Оваа недела започнуваме со зборот Колострум или златниот стандард. Колострумот е првото млеко кое доаѓа кај мајката (може да дојде и неколку недели пред породувањето) и има жолта или портокалова боја.

Во продолжение извадок од книгата Концепт мама : 

„Колострумот или првото млеко е ‘Течно злато’ перфектно пакување на храна и лек. Тој е, најверојатно, една од најчудесните материи познати на човекот. Совршено е скроен да му го обезбеди на бебето точно она што му треба во првите денови од животот:

Продолжи со читање